VÝJAZDOVÉ JADROVÉ VŔTANIE A REZANIE ŽELEZOBETÓNU

VÝJAZDOVÉ JADROVÉ VŔTANIE A REZANIE ŽELEZOBETÓNU

Nenarúša statiku stavby vibráciami

Pracujeme výhradne len so značkou HILTI

Pracujeme vo výškach aj vo výkopoch

Kedykoľvek nás neváhajte kontaktovať

Pracujeme na celom území SR

Kedykoľvek nás neváhajte kontaktovať 

Pracujeme výhradne len so značkou HIILTI

Práca vo výškach a vo výkopoch neznamená obmedzenie

Pílenie a vŕtanie nenarúša statiku vibráciami

Pracujeme na celom území SR

Jadrové vŕtanie

Prostredníctvom techniky jadrového vŕtania dokážeme vytvoriť otvory vhodné pre technologické prestupy (voda, plyn, kúrenie, odpad, vzduchotechnika, klimatizácia,…) do železobetónových stavebných konštrukcií.

 • vhodné do muriva, betónu, kameňa  aj železobetónu
 • vŕtanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • vŕtame zvislo, kolmo, pod uhlom
 • minimálny odpad v tvare valca

Jadrové vŕtanie

Prostredníctvom techniky jadrového vŕtania dokážeme vytvoriť otvory vhodné pre technologické prestupy (voda, plyn, kúrenie, odpad, vzduchotechnika, klimatizácia,…) do železobetónových stavebných konštrukcií.

 • vhodné do muriva, betónu, kameňa  aj železobetónu
 • vŕtanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • vŕtame zvislo, kolmo, pod uhlom
 • minimálny odpad v tvare valca

Rezanie železobetónu

Rezanie železobetónu sa najčastejšie využíva na zväčšenie alebo vytvorenie dverných a okenných otvorov, odstraňovanie častí alebo celých stien, mostov, nosníkov a  múrov. 

 • vhodné do muriva, betónu, kameňa  aj železobetónu
 • rezanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • režeme zvislo, kolmo, pod uhlom
 • veľkosť odpadu prispôsobíme požiadavke zákazníka

Búracie práce

Vykonávame búracie práce v širokom rozsahu profesionálne, legálne, bezpečne a ekologicky.

 • Ručné výkopové práce
 • Ručné sekanie drážok a rýh
 • Ručné vysekávanie omietok, obkladu a dlažby
 • Vyrezanie obvodu otvoru/priečky stenovou pílou a rozbitie priečok búracím kladivom
 • Odvoz a likvidácia odpadu

Chemické kotvenie 

Pri spájaní konštrukcií v stavebníctve sa používajú chemické kotviace lepidlá, známe pod pojmom chemické kotvy. Ide o jedno alebo dvojzložkové materiály, prevažne bez obsahu rozpúšťadiel. Táto technológia sa využíva hlavne pri kotvení strojov, alebo zariadení rôznych konštrukcií alebo aj pri montáži dodatočnej železnej výstuže pri dobetónovaní. Výhodou týchto kotiev je, že sa dajú realizovať aj po osadení kotevných strojov, alebo zariadení a ich pevnostné vlastnosti sú veľmi dobré. Používame len chemické kotvy Hilti.

 • Kotvenie vhodné do betónu, dutého i plného muriva
 • ukotvenie tyčí, roxorov, závitových tyčí, či zábradlí
 • Kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií a profilov

Podrezávanie muriva

V mnohých, najmä starších stavbách rodinných domov sa neraz stretávame z javom, ktorý nazývame vlhnutie muriva. Nepríjemné vlhké mapy, sú nepekné nielen na vzhľad, ale často sú aj zdrojom potuchnutého zápachu a navyše nebezpečný je najmä vznik plesní. Jednou z najstarších metód, ako znížiť obsah vlhkosti v murive je podrezávanie muriva. Táto metóda spočíva v prerezaní muriva po jeho celej šírke špeciálnou lanovou alebo reťazovou pílou a vložením vhodnej vodorovnej hydroizolácie do vzniknutej škáry.Výber vhodnej technológie podrezávania je závislý najmä od materiálu, ale i hrúbky a kvality muriva.

 • Rezanie lanovou aj reťazovou pílou
 • Odstránenie vlhkosti muriva a šírenie plesní

Protipožiarne systémy

Počas výstavby objektov dochádza k narušovaniu celistvosti v požiarne deliacich konštrukciách a tým vznikajú tzv. inštalačné otvory, stavebné a dilatačné špáry. Tieto si vyžadujú špeciálne protipožiarne utesnenie, ktoré zabezpečuje pôvodnú požiarnu odolnosť, prípadne dymotesnosť stavebných konštrukcií a tým zabraňujú šíreniu ohňa, prípadne dymu. Používame len protipožiarne systémy spoločnosti Hilti.

 • Protipožiarne rukávy Hilti
 • Protipožiarne tvarovky a zátky Hilti
 • Protipožiarne peny Hilti

Rezanie železobetónu

Rezanie železobetónu sa najčastejšie využíva na zväčšenie alebo vytvorenie dverných a okenných otvorov, odstraňovanie častí alebo celých stien, mostov, nosníkov a  múrov. 

 • vhodné do muriva, betónu, kameňa  aj železobetónu
 • rezanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • režeme zvislo, kolmo, pod uhlom
 • veľkosť odpadu prispôsobíme požiadavke zákazníka

Búracie práce

Vykonávame búracie práce v širokom rozsahu profesionálne, legálne, bezpečne a ekologicky. 

 • Ručné sekanie drážok a rýh
 • Ručné výkopové práce
 • Ručné vysekávanie omietok, obkladu a dlažby
 • Vyrezanie obvodu otvoru/priečky stenovou pílou a rozbitie priečok búracím kladivom
 • Odvoz a likvidácia odpadu

Chemické kotvenie

Táto technológia sa využíva hlavne pri kotvení strojov, alebo zariadení rôznych konštrukcií alebo aj pri montáži dodatočnej železnej výstuže pri dobetónovaní. Výhodou týchto kotiev je, že sa dajú realizovať aj po osadení kotevných strojov, alebo zariadení a ich pevnostné vlastnosti sú veľmi dobré. Používame len chemické kotvy Hilti.

 • Kotvenie vhodné do betónu, dutého i plného muriva
 • ukotvenie tyčí, roxorov, závitových tyčí, či zábradlí
 • Kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií a profilov

Sanácia muriva – rezanie lanom

Jednou z najstarších metód zníženia vlhkosti v murive je podrezávanie muriva.  Táto metóda spočíva v prerezaní muriva po jeho celej šírke špeciálnou lanovou alebo reťazovou pílou a vložením vhodnej vodorovnej hydroizolácie do vzniknutej škáry. Výber vhodnej technológie podrezávania je závislý najmä od materiálu, ale i hrúbky a kvality muriva.

 • Rezanie lanovou aj reťazovou pílou
 • Odstránenie vlhkosti muriva a šírenie plesní

Protipožiarne systémy

Počas výstavby objektov dochádza k narušovaniu celistvosti v požiarne deliacich konštrukciách a tým vznikajú tzv. inštalačné otvory, stavebné a dilatačné špáry. Tie si vyžadujú špeciálne protipožiarne utesnenie, ktoré zabezpečuje pôvodnú požiarnu odolnosť, prípadne dymotesnosť stavebných konštrukcií a tým zabraňujú šíreniu ohňa, prípadne dymu. Používame len protipožiarne systémy spoločnosti Hilti.

 • Protipožiarne rukávy Hilti
 • Protipožiarne tvarovky a zátky Hilti
 • Protipožiarne peny Hilti

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

Referencie

Referencie

Pošlite nám správu