VÝJAZDOVÉ JADROVÉ VŔTANIE A REZANIE ŽELEZOBETÓNU

VÝJAZDOVÉ JADROVÉ VŔTANIE A REZANIE ŽELEZOBETÓNU

Spôsobuje menej nadmerného hluku

Nenarúša statiku stavby vibráciami

Pracujeme vo výškach aj vo výkopoch 

Kedykoľvek nás neváhajte kontaktovať

Pracujeme výhradne len so značkou HILTI

Pracujeme na celom území SR  

Kedykoľvek nás neváhajte kontaktovať 

Tichšie v porovnaní s búracími kladivami

Práca vo výškach a vo výkopoch neznamená obmedzenie

Pílenie a vŕtanie nenarúša statiku vibráciami

Pracujeme výhradne len so značkou HIILTI

Pracujeme na celom území SR

Jadrové vŕtanie

Prostredníctvom techniky jadrového vŕtania dokážeme vytvoriť otvory vhodné pre technologické prestupy (voda, plyn, kúrenie, odpad, vzduchotechnika, klimatizácia,…) do železobetónových stavebných konštrukcií.

 • vhodné do muriva, betónu, kameňa  aj železobetónu
 • vŕtanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • vŕtame zvislo, kolmo, pod uhlom
 • minimálny odpad v tvare valca

Jadrové vŕtanie

Prostredníctvom techniky jadrového vŕtania dokážeme vytvoriť otvory vhodné pre technologické prestupy (voda, plyn, kúrenie, odpad, vzduchotechnika, klimatizácia,…) do železobetónových stavebných konštrukcií.

 • vhodné do muriva, betónu, kameňa  aj železobetónu
 • vŕtanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • vŕtame zvislo, kolmo, pod uhlom
 • minimálny odpad v tvare valca

Rezanie železobetónu

Rezanie železobetónu sa najčastejšie využíva na zväčšenie alebo vytvorenie dverných a okenných otvorov, odstraňovanie častí alebo celých stien, mostov, nosníkov a  múrov. 

 • vhodné do muriva, betónu, kameňa  aj železobetónu
 • rezanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • režeme zvislo, kolmo, pod uhlom
 • veľkosť odpadu prispôsobíme požiadavke zákazníka

Rezanie železobetónu

Rezanie železobetónu sa najčastejšie využíva na zväčšenie alebo vytvorenie dverných a okenných otvorov, odstraňovanie častí alebo celých stien, mostov, nosníkov a  múrov. 

 • vhodné do muriva, betónu, kameňa  aj železobetónu
 • rezanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • režeme zvislo, kolmo, pod uhlom
 • veľkosť odpadu prispôsobíme požiadavke zákazníka

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

Referencie

Referencie

Statické posudky

Pošlite nám správu