Demolačné – búracie práce

Búracie či demolačné práce predstavujú začiatok každej rekonštrukcie, prípadne výstavby na vopred zastavanom alebo neupravenom pozemku. Proces demolácie a búrania prevádzame pomocou moderných mechanizmov, ktoré celú činnosť uľahčujú a urýchľujú. Zabezpečujeme búracie a demolačné práce rodinných domov, administratívnych priestorov, demolačné a búracie práce na stavbách, búranie oplotení, chodníkov a podobne.

Demolačné práce vykonávame v nasledovnom rozsahu:

 • čiastkové demolačné práce – pri odstránení napr. bytového jadra alebo kúpeľne, pri zachovaní niektorých častí v pôvodnom, neporušenom stave
 • komplexné demolačné práce – pri búraní celej budovy, príprave pozemku na výstavbu
 • špecifické demolačné práce – pri búraní celej budovy, alebo časti budovy, kde nie je možné z dôvodu otrasov používať búracie kladivá. V takom prípade sa obvod otvoru, resp. celej priečky odreže stenovou pílou s diamantovým kotúčom, ktorý nespôsobuje otrasy a vibrácie. Následne sa odrezaný kus rozbije búracími kladivami a obvod ostáva dokonale hladký.

Okrem demolačných prác aj vyčistíme priestor od vybúraného materiálu a zabezpečíme odvoz odpadu a sutiny. Po našich dôsledných a odborne prevedených búracích prácach môžete ihneď začať s rekonštrukciou či výstavbou v pripravenom priestore.

 

Naša spoločnosť realizuje

 • Ručné výkopové práce
 • Ručné sekanie drážok a rýh
 • Ručné vysekávanie omietok, obkladu a dlažby
 • Vyrezanie obvodu stenovou pílou a rozbitie priečok búracím kladivom
 • Rezanie a búranie otvorov do betónu, panelu, muriva i kameňa
 • Odvoz a likvidácia odpadu

Cenník prác

 • Osekanie omietok:                                              od 3,60€ / 1 m2
 • Vybúranie betónu:                                          od 100,00€ / 1 m2
 • Vysekanie obkladu a dlažby:                           od 4,50€ / 1 m2
 • Ručné výkopové práce:                                  od 20,00€ / 1 m3
 • Odstránenie tehlovej priečky  10cm:              od 9,90€ / 1 m2
 • Odstránenie tehlovej priečky  15cm:             od 15,00€ / 1 m2
 • Búracie práce búracím kladivom:                od  8,00€ / 1 pracovník/ 1 hod.

Cenník prác

 • Osekanie omietok:
  od 3,60€ / 1 m2
 • Vybúranie betónu:
  od 100,00€ / 1 m2
 • Vysekanie obkladu a dlažby:
  od 4,50€ / 1 m2
 • Ručné výkopové práce:
  od 20,00€ / 1 m3
 • Búranie tehlovej priečky 10cm:
  od 9,90€ / 1 m2
 • Búranie tehlovej priečky 15cm:
  od 15,00€ / 1 m2
 • Búracie práce búracím kladivom:
  od 8,00€ / 1 pracovník/ 1 hod.

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

Referencie

Referencie