Demolačné – búracie práce

Búracie či demolačné práce predstavujú začiatok každej rekonštrukcie, prípadne výstavby na vopred zastavanom alebo neupravenom pozemku. Proces demolácie a búrania prevádzame pomocou moderných mechanizmov, ktoré celú činnosť uľahčujú a urýchľujú. Zabezpečujeme búracie a demolačné práce rodinných domov, administratívnych priestorov, demolačné a búracie práce na stavbách, búranie oplotení, chodníkov a podobne.

Demolačné práce vykonávame v nasledovnom rozsahu:

  • čiastkové demolačné práce – pri odstránení napr. bytového jadra alebo kúpeľne, pri zachovaní niektorých častí v pôvodnom, neporušenom stave
  • komplexné demolačné práce – pri búraní celej budovy, príprave pozemku na výstavbu
  • špecifické demolačné práce – pri búraní celej budovy, alebo časti budovy, kde nie je možné z dôvodu otrasov používať búracie kladivá. V takom prípade sa obvod otvoru, resp. celej priečky odreže stenovou pílou s diamantovým kotúčom, ktorý nespôsobuje otrasy a vibrácie. Následne sa odrezaný kus rozbije búracími kladivami a obvod ostáva dokonale hladký.
rezanie betonu, rezanie panelu, jadrove vrtanie, stenová píla, vrtanie betonu
rezanie betonu, rezanie panelu, jadrove vrtanie, stenová píla, vrtanie betonu

Okrem demolačných prác aj vyčistíme priestor od vybúraného materiálu a zabezpečíme odvoz odpadu a sutiny. Po našich dôsledných a odborne prevedených búracích prácach môžete ihneď začať s rekonštrukciou či výstavbou v pripravenom priestore.

 

Naša spoločnosť realizuje

  • Ručné výkopové práce
  • Ručné sekanie drážok a rýh
  • Ručné vysekávanie omietok, obkladu a dlažby
  • Vyrezanie obvodu stenovou pílou a rozbitie priečok búracím kladivom
  • Rezanie a búranie otvorov do betónu, panelu, muriva i kameňa
  • Odvoz a likvidácia odpadu

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

Referencie

Referencie