Chemické kotvenie sa používa v materiáloch a konštrukciách, v ktorých nemožno uplatniť tradičné mechanické kotvy a rozperný tlak. Ide o jedno – alebo dvojzložkové materiály, prevažne bez obsahu rozpúšťadiel, pričom dominantná pozícia na trhu patrí dvojzložkovým chemickým kotviacim lepidlám. Dvojzložkové kotviace materiály sú na rôznych chemických bázach, ako sú polyesterové, vinylesterové a epoxidové živice, alebo na báze akrylátových a hybridných systémov. Z týchto technológií má každá svoje výhody a špecifické vlastnosti ich predurčujú na konkrétne aplikácie.

Chemické kotvenie má porovnateľné únosnosti s ťažkými oceľovými kotvami, nevytvára však veľké pnutie v podklade, a preto ho možno použiť aj pri krátkych osových alebo okrajových vzdialenostiach. Jeho výhodou je aj úplné uzavretie vŕtaného otvoru, kde nevznikne priestor na usadenie vody a následná korózia oceľovej kotevnej časti.

Pri chemickom kotvení sa využívajú jedno alebo dvojzložkové chemické kotviace systémy pre rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov s možnosťou aplikácie do -5 ⁰C.

Chemické kotvenie sa používa v materiáloch a konštrukciách, v ktorých nemožno uplatniť tradičné mechanické kotvy a rozperný tlak. Ide o jedno – alebo dvojzložkové materiály, prevažne bez obsahu rozpúšťadiel, pričom dominantná pozícia na trhu patrí dvojzložkovým chemickým kotviacim lepidlám. Dvojzložkové kotviace materiály sú na rôznych chemických bázach, ako sú polyesterové, vinylesterové a epoxidové živice, alebo na báze akrylátových a hybridných systémov. Z týchto technológií má každá svoje výhody a špecifické vlastnosti ich predurčujú na konkrétne aplikácie.

Chemické kotvenie má porovnateľné únosnosti s ťažkými oceľovými kotvami, nevytvára však veľké pnutie v podklade a preto ho možno použiť aj pri krátkych osových alebo okrajových vzdialenostiach. Jeho výhodou je aj úplné uzavretie vŕtaného otvoru, kde nevznikne priestor na usadenie vody a následná korózia oceľovej kotevnej časti.

Pri chemickom kotvení sa využívajú jedno alebo dvojzložkové chemické kotviace systémy pre rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov s možnosťou aplikácie do -5 ⁰C.

Obvyklé využitie:

Kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií a profilov

 • Kotvenie stavebných dielov, prístreškov, zábradlia, konzol, fasád
 • Kotvenie technologických zariadení
 • Dodatočné vlepovanie výstuží a kotevných šróbov

Dôvody prečo používať chemické kotvenie:

 • dodatočné vlepovanie výstuže
 • upevňovanie oceľových konštrukcií a profilov
 • kotvenie prístreškov, zábradlia konzol, fasád, drevených konštrukcií
 • kotvenie strojov a výrobných liniek

Obvyklé využitie:

Kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií a profilov

 • Kotvenie stavebných dielov, prístreškov, zábradlia, konzol, fasád
 • Kotvenie technologických zariadení
 • Dodatočné vlepovanie výstuží a kotevných šróbov

Dôvody prečo používať chemické kotvenie:

 • dodatočné vlepovanie výstuže
 • upevňovanie oceľových konštrukcií a profilov
 • kotvenie prístreškov, zábradlia konzol, fasád, drevených konštrukcií
 • kotvenie strojov a výrobných liniek