Jadrové vŕtanie predstavuje technológiu, ktorá dokáže vytvoriť otvory na miestach, kde by sekanie nebolo ani možné. Takéto vrty sa vykonávajú špeciálnymi vrtákmi, ktorých korunky sú osadené diamantovým segmentom. Tieto korunky a stroje sú počas vŕtania betónu chladené vodou.  

Použitím takejto špeciálnej vŕtacej techniky dokážeme zhotoviť presný otvor podľa požadovaného priemeru a hĺbkyTieto dokonale symetrické a presné otvory je možné vykonať do akéhokoľvek materiálu (železobetón, monolit, panel, murivo, ytong, skala,…), pričom obmedzenie nepredstavuje ani práca vo výškach, či vŕtanie pod uhlom. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký a presnýZhotovený otvor je ihneď použiteľný na ďalšie pracovné úkony.

Pracujeme výhradne len so značkou HILTI, ktorá je jednotkou v oblasti diamantovej vŕtacej a rezacej techniky.

V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz nie len na profesionálne prevedenie vrtu, ale aj na čistotu pri práci. Odsávanie výplachovej vody počas vŕtania zanechá povrch znečistený len v priestore odsávacieho kruhu. Po dokončení vrtu vzniká odpad v podobe šúľku, teda likvidácia vzniknutého odpadu je nenáročná.

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

Referencie

Referencie