Podrezávanie muriva

Murivo, ktoré je zasiahnuté vlhkosťou, často stráca svoj pôvodný vzhľad a časom sa začne rozpadať. Vlhké murivo zapríčiňuje voda, ktorá presakuje do stavebných konštrukcií cez póry obvodových múrov. 

Podrezanie domu je najstaršou metódou, ktorá sa používa na izoláciu základov rodinných domov. Na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Metóda spočíva v prerezaní muriva po celej jeho dĺžke špeciálnou lanovou alebo reťazovou pílou a následnom vložení hydroizolácie do vzniknutej škáry. Technológia podrezania domu závisí od materiálu, hrúbky a kvality muriva.  Podrezávanie muriva je vysoko odborná činnosť, keďže sa pri nej zasahuje do samotnej statiky domu. 

Preto, ak sa rozhodnote zbaviť vlhkosti domu, mal by túto činnosť vždy vykonávať odborník a overená firma. Neodborné podrezanie domu môže mať za následok vznik trhlín na stenách a narušenie celkovej statiky domu. 

Na podrezávanie muriva sa používa elektrická reťazová píla, alebo lanová píla.

Podrezávanie muriva diamantovým lanom

Pri tomto spôsobe podrezania domu nie je žiadny materiál prekážkou. Je to jediná metóda, ktorou možno rezať kamenné a betónové konštrukcie a tiež vytvoriť zvislý rez. Pri podrezávaní muriva diamantovým lanom je na chladenie potrebné použiť vodu, ktorá vypláchne reznú škáru.

 

Postup prác

Pri obhliadke našim sanačným technikom sa určí výška, v ktorej sa bude murivo domu alebo objektu podrezávať. Pri samotnej realizácii je v prvom rade odstránená vlhká omietka objektu. Táto omietka musí byť ihneď štandardne zlikvidovaná, pretože obsahuje kryštalické soli, ktoré by sa z nej mohli zase dostať do pôdy a následne do muriva objeku.

Následne sa v určenej výške začne s rezom muriva po celej jeho šírke. Podrezávanie domu nie je proces, ktorý má ohraziť statiku objektu, preto sa približne každých 0,5 – 1,5 metera sa do steny vloží klin. Týmito klinmi je murivo stabilizované. Tieto kliny sú dimenzované na nosnosť až 500 kg/cm², čiže každý jeden hravo unesie až desiatky ton. Do vzniknutej a vyčistenej škáry sa následne vloží hydroizolácia – plastová fólia, ktorá zabráni prestupu vody. Nakoniec sa aplikuje sa cementovo vápenná zmes špeciálnym injektážnym strojom.