Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe. Počas stanovenej doby sa zastaví šírenie tepla a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do iného. Základné technické vybavenie stavby, ako elektrické káble a rúrové rozvody križujú požiarne steny a stropy. Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku. Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií.

Pri každej aplikácii je z hľadiska zaistenia maximálnej ochrany života a majetku nevyhnutné dbať na protipožiarnu odolnosť – utesnenie medzier v protipožiarnych konštrukciách. Patria sem prestupy inštalácií cez steny a podlahy, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej inštalácie alebo pohybu konštrukcie.

Uzavreté priestory alebo dutiny v konštrukcii budovy umožňujú priame šírenie dymu a ohňa. To platí obzvlášť v prípade dutín v konštrukcii budovy, nad alebo pod ňou, teda v stene, podlahe, strope, streche a fasáde. Keďže šírenie požiaru prebieha pod povrchom, predstavuje oveľa väčšie nebezpečenstvo, ako by to bolo v prípade požiaru viditeľného na povrchu.

Ponúkame riešenie požiarnych upchávok pre všetky typické aplikácie potrubných rozvodov, vrátane vykurovania, technológií, klimatizácií, vetrania a chladenia.

Naša spoločnosť aplikuje výlučne materiály, ktoré sú riadne certifikované autorizovanými skúšobňami. Využívame protipožiarnu technológiu spoločnosti Hilti. Montáž zabezpečujeme vyškolenými pracovníkmi s platným certifikátom.

Je dôležité uvedomiť si, že každá inštalácia prestupujúca v mieste opatrenom protipožiarnymi prvkami, v prípade požiaru reaguje inak. Neexistuje preto univerzálny a jediný systém, opatrenie alebo produkt, ktorý by umožnil ochranu všetkých inštalácií. Z tohto dôvodu je každý projekt jedinečný a vyžaduje si individuálny prístup.

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

Referencie

Referencie