Stenová píla sa používa na rezanie zvislých (steny), vodorovných (podlahy) stavebných konštrukcií. Diamantový kotúč prereže všetky bežné stavebné materiály – armovaný betón (monolit, panel, železobetón, prostý betón), murivo (dutá tehla, ytong, ypor), aj prírodný a syntetický kameň

Rezacia hlava sa pohybuje po upevnenej vodiacej koľajnici, ktorá zabezpečí presný rez podľa vyznačenej predlohy. Váhu a veľkosť odpadu prispôsobíme manipulačným rezom podľa požiadavky zákazníka. Možné je aj pílenie pod uhlom.

Hlavnou výhodou rezania stenovou pílou je jej presnosť a najmä minimum vibrácií pri jej práci.

Rezanie stenovou pílou najčastejšie využívame na vyrezanie a rozšírenie dverných a okenných otvorov, odstraňovanie častí alebo celých stien, podláh, stropov. Stenová píla ma svoje opodstatnenie aj pri celkovej demolácii budov a úprave stavieb.

Pracujeme so stenovou pílou značky Hilti, konkrétne Hilti DST 20-CA. Jej maximálna hĺbka rezu je
1 460 mm.

Stenová píla sa používa na rezanie zvislých (steny), vodorovných (podlahy) stavebných konštrukcií. Diamantový kotúč prereže všetky bežné stavebné materiály – armovaný betón (monolit, panel, železobetón, prostý betón), murivo (dutá tehla, ytong, ypor), aj prírodný a syntetický kameň

Rezacia hlava sa pohybuje po upevnenej vodiacej koľajnici, ktorá zabezpečí presný rez podľa vyznačenej predlohy. Váhu a veľkosť odpadu prispôsobíme manipulačným rezom podľa požiadavky zákazníka. Možné je aj pílenie pod uhlom.

Hlavnou výhodou rezania stenovou pílou je jej presnosť a najmä minimum vibrácií pri jej práci.

Rezanie stenovou pílou najčastejšie využívame na vyrezanie a rozšírenie dverných a okenných otvorov, odstraňovanie častí alebo celých stien, podláh, stropov. Stenová píla ma svoje opodstatnenie aj pri celkovej demolácii budov a úprave stavieb.

Pracujeme so stenovou pílou značky Hilti, konkrétne Hilti DST 20-CA. Jej maximálna hĺbka rezu je
1 460 mm.

rezanie betonu, rezanie panelu, jadrove vrtanie, stenová píla, vrtanie betonu
rezanie betonu, rezanie panelu, jadrove vrtanie, stenová píla, vrtanie betonu

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

Kontaktujte nás

 info@buildcorp.eu 

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

 Ing. Lukáš Daniš

 0908 622 509
 lukasdanis@buildcorp.eu

 Ján Zoka

 0910 906 973
 janzoka@buildcorp.eu

Referencie

Referencie